Forskning & Utveckling

Att ständigt jobba med innovation, desing, forskning och utveckling är en långtidsinvestering för oss, våra kommande generationer och vår vackra natur.

För att lyckas utveckla innovativa, funktionella, hållbara och snygga produkter som håller i generationer jobbar vi fortsatt med att utveckla nya sätt att jobba och utmana dagens normer.

Vår senaste forskning och innovation inom biobaserat material och naturfiber, kombinerat med storskalig robotbaserad additiv tillverkning, ger oss möjligheten att erbjuda ett helt cirkulärt ekosystem. Ett ekosystem där vi kan dra nytta av restströmmar och återvinna använt material för fortsatt bruk.

Ecosystem

 

Med storskalig robotbaserad additiv tillverkning möjliggör vi tids- och kostnadseffektiv produktion av storskaliga produkter med kort ledtid.

Large scale robot based additive manufacturing

 

En produkts miljömässiga avtryck är avhängt på varje steg av dess livscykel. Från råmaterial och bearbetning till produktion och användning tills den slutligen når sitt slut via kassering eller återvinning.

Flax

Vårt samarbete med bcomp.ch ger oss innovativa, naturliga och hållbara linfiber. Skapade för nästa generations kompositer och exklusiva designprojekt.

Mindre vikt och mer styrka på ett naturligt och vackert vis!

 

UPMI vårt samarbete med UPM.com får vi tillgång till biocompositer speciellt designade och utvecklade för 3D-printing. En unik kombination av cellulosafiber tillsammans med biopolymer teknologi tar additiv tillverkning med naturliga fiber till nästa nivå.

 Sharing Economy

Som ett alternativ till traditionell konsumtion och de klassiska sätten att sälja och konsumer varor laserar vi nu vårt nya koncept inom delningsekonomi; Melker Move.

Ett innovativt sätt att erbjuda tillgång till våra produkter som ett alternativ till ägandeskap och ett sätt att göra liver enklare för slutanvändaren, samtidigt som vi minskar förbrukningen av naturens resurser.

Vill du veta mer eller ta Melker Move till där du är, kontakta oss på info@melkerofsweden.se