Riskanalys

Riskanalys

Jag jobbar med min projektplan inför mitt äventyr och i den ingår det att göra en riskanalys. Det vill säga att försöka förutse vad som kan hända, vilka konsekvenser det blir och hur jag ska hantera dem.

Så här ser min riskanalys ut just nu:

Man försöker alltså skatta hur farliga riskerna är om de skulle inträffa och vad sannolikheten är att det ska ske. Om det är stor sannolikhet att en olycka inträffar där konsekvensen är att jag dör borde jag ju inte genomföra äventyret. Allt som hamnar i det röda övre högra hörnet är no-no.

Som du ser ligger jag på mellan konsekvens och låg sannolikhet på det mesta.

Har jag glömt något?


Älterer Post Neuerer Post

Hinterlassen Sie einen Kommentar

Bitte beachten Sie, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen