Sverige först i världen att 3D-printa biobaserad kajak i ett stycke

Sverige först i världen att 3D-printa biobaserad kajak i ett stycke

Ett svenskt projekt finansierat av Bioinnovation är först i världen med att 3D-printa en fullstor kajak i ett stycke. Kajaken är tillverkad av återvunnen plast som förstärkts med träfiber från svensk skog. Genombrottet öppnar för en konkurrenskraftig tillverkning av fler biobaserade och cirkulära produkter.

 

3D-printing i industriell skala är ett relativt outforskat område. Men nu visar RISE i samarbete med kajaktillverkaren Melker of Sweden och träfiberproducenten Biofiber Tech att tekniken kan bli en hållbar ersättare till konventionella produktionsmetoder. I ett projekt inom Bioinnovation har aktörerna tagit fram en kajak av träfiberförstärkt återvunnen plast som 3D-printats i ett stycke. Materialet i kombination med tekniken öppnar för en biobaserad och cirkulär båtproduktion.

 

– Mixen är oerhört intressant. En ny slags träfiber från Biofiber Tech gör att vi kan använda biobaserad råvara och upcykla återvunnen plast som sällan används i produkter med hög kravbild. 3D-printing i ett stycke innebär en snabb, flexibel och kostnadseffektiv tillverkning. Tekniken öppnar för mer designfrihet och en kundanpassad produktion. Vi ser den som en självklar del i en biobaserad och cirkulär tillverkning av vattensportprodukter, säger Pelle Stafshede, CEO Melker of Sweden.
 
 
Fler användningsområden för återvunnen plast
 

Kunskapen om vilka material som lämpar sig för 3D-printing är begränsad. Att tillverka ett så stort föremål i bara återvunnen plast gav bristfälliga resultat men genom att förstärka den med en ny typ av ytbehandlad träfiber från Biofiber Tech blev kajaken lätt och slittålig.

 

– Biokompositer som den här gör att vi i större utsträckning kan använda återvunnen plast inom industrin och öka cirkulariteten i en rad produkter. Båtar är bara ett exempel. På sikt kan vi tillverka möbler och andra stora föremål av material som är mer hållbara än de som används idag, säger Eric Zhang, grundare och vd Biofiber Tech.

 

 

3D-printing bidrar till klimatmålen

 

På några års sikt finns de 3D-printade kajakerna på marknaden. Redan nu kan tekniken användas för att ta fram prototyper till hälften av kostnaden. 

 

För att möjliggöra ett industriellt genombrott föreslår RISE en delningsekonomisk lösning där företag gemensamt investerar i den nya tekniken och etablerar center för 3D-printing.

 

– Vi behöver dela på kunskap och teknik för att 3D-printing ska slå storskaligt. Tekniken är ny och kunskapen om genomförandet och materialens lämplighet begränsad. Med rätt förutsättningar kan 3D-printing bidra till att Sverige når klimatmålen, klarar omställningen till en mer hållbar produktion och stärker sin globala konkurrenskraft, säger Ting Yang Nilsson, projektledare RISE.

 

Hela artikeln, BioInnovation:

https://www.bioinnovation.se/nyheter/sverige-forst-i-varlden-att-3d-printa-kajak-i-ett-stycke-oppnar-for-biobaserad-och-cirkular-tillverkning-av-stora-foremal

 

Kontakt:

RISE: Ting Yang Nilsson, ting.yang.nilsson@ri.se
Biofiber Tech: Eric Zhang, eric.zhang@biofibertech.com
Melker of Sweden: Pelle Stafshede, pelle@melkerofsweden.se

 

Bilder:

https://www.dropbox.com/sh/ppwqqigmhpocd16/AABgAdG7_CZONgTDAm_7iqTla

 

Videos: 

https://youtu.be/Z83jOq6Iw4U

https://youtu.be/KRa0mPcjvrc


Older post Newer post

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published